Uchwała Nr IX/85/2019 z dnia 03.12.2019 r.

 

Uchwała Nr IX/85/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Zagórów