Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 03.12.2019 r.

 

Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 3 grudni 2019 r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2020 rok

Załącznik nr 2 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2020 rok