Uchwała Nr IX/81/2019 z dnia 03.12.2019 r.

 

Uchwała Nr IX/81/2019  z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsiewzięć do WPF