Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa o wydzierżawienie wnęki stanowiącej część działki oznaczonej numerem 2169 położonej w Zagórowie z możliwością nabycia za niezasługujący na uwzględnienie

Imienny wykaz głosowania radnych nad podjęciem uchwały