Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Zagórowa przekazanego przez Komisarza Wyborczego w Koninie II w dniu 15.02.2019 r. za niezasługujący na uwzględnienie

Imienny wykaz głosowania radnych nad podjęciem uchwały