Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Imienny wykaz głosowania radnych