Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Uchwała Nr IV/31/2019  z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

Imienny wykaz głosowania radnych nad podjęciem uchwały