Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 28.03.2019 r.

 

Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Objaśnienia przyjetych wartości

 

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na alata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

Imienny wykaz głosowania radnych w sprawie zmian

Imienny wykaz glosowania radnych nad podjęciem uchwały