Uchwała Nr III/26/2019 z dnia 20.02.2019 r.

 

Uchwała Nr III/26/2019  z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 - 2035

Zał. nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

Imienny wykaz głosowania radnych nad wprowadzeniem zmian

Imienny wykaz głosowania radnych nad uchwałą