Uchwała Nr III/22/2019 z dnia 20.02.2019 r.

 

Uchwala Nr III/22/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów na lata 2019-2032”

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1 do uchwały - "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórów na lata 2019-2032”

Załączniki do Programu:

Zał. nr 1 i 2

Zał. nr 3

 

Imienny wykaz głosowania radnych nad uchwałą