Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 27.12.2018 r.

 

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019 – 2035

Objaśnienia przyjętych wartości

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2019-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

 

Imienny wykaz głosowania radnych nad autopoprawkami Burmistrza

Imienny wykaz głosowania radnych