Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 27.12.2018 r.

 

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów”

Imienny wyakz głoowania radnych nad zmianą uchwały

Imienny wykaz głosowania radnych nad uchwałą