Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 27.12.2018 r.

 

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata  2018 – 2035

Objasnienia przyjetych wartości

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata  2018 – 2035

Zał nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

Głosowanie nr 1 - Imienny wykaz głosowania radnych za wyrażeniem zgody na zakup samochodu dla OSP w Kopojnie

Głosowanie nr 2 - imienny wykaz głosowania radnych za wyrazeniem zgody na zakup samochodu dla OSP w Kopojnie

Imienny wykaz głosowania nad uchwałą