Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27.12.2018 r.

 

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. 2018 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok

Załącznik nr 1 - Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok

Załącznik nr 2 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2029 rok

Imienny wykaz głosowania radnych