Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27.12.2018 r.

 

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. 2018 w sprawieuchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2019 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2019 rok

Imienny wykaz głosowania radnych