Uchwała Nr XXXIII/283/2018 z dnia 15.11.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXIII/283/2018  z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagorów na lata 2018-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF