Uchwała Nr XXXII/274/2018 z dnia 11.10.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXII/274/2018  z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2035

Objaśnienia przyjętych wartości

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2035

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsiewzięć do WPF