Uchwała Nr XXXII/273/2018 z dnia 11.10.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXII/273/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/253/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy