Uchwała Nr XXXII/272/2018 z dnia 11.10.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXII/272/2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2017 rok