Uchwała Nr XXXI/268/2018 z dnia 28.08.2018 r.

 

Uchwała Nr XXXI/267/2018 z dia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF