Uchwała Nr XXX/263/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/263/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów

Załącznik - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórów