Uchwała Nr XXX/261/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/261/2018  z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Kopojno, oznaczonej numerem działki 426