Uchwała Nr XXX/254/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/254/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok