Uchwała Nr XXX/253/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/253/2018  z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie zadania – Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy