Uchwała Nr XXX/251/2018 z dnia 19.06.2018 r.

 

Uchwała Nr XXX/251/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów