Uchwała Nr XXVIII/237/2018 z dnia 28.03.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/237/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2019 środków stanowiących fundusz sołecki