Uchwała Nr XXVII/235/2018 z dnia 29.01.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVII/235/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjetych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF