Uchwała Nr XXVII/234/2018 z dnia 29.01.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVII/234/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Sołectw: Drzewce, Mariantów, Nowa Wieś i w gminie Zagórów

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Drzewce

Załącznik nr 2 - Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Mariantów

Załącznik nr 3 - Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Nowa Wieś

Załącznik nr 4 - Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa Łomów