Uchwała Nr XXIX/248/2018 z dnia 27.04.2018 r.

 

Uchwała Nr XXIX/248/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniajaca Wieloletnią Prognozę finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objasnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć