Opinia Nr 1/2018 z dnia 11.10.2018 r.

 

Opinia Nr 1/2018  z dnia 11.10.2018 r. w sprawie cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20.. – za odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie