Uchwała Nr XXV/232/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/232/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat