Uchwała Nr XXV/230/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/230/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

Objaśnienia przyjętych Wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2018-2033

Załacznik nr 2 -  Wykaz Przedsięzwięć do WPF