Uchwała Nr XXV/229/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/229/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2017