Uchwała Nr XXV/227/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/227/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032 

Objaśnienia przyjetych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017 - 2032

Załącznik nr 2 -  Wykaz przedsięwzięć do WPF