Uchwała Nr XXV/226/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/226/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok

Załącznik nr 1 - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zagórów na 2018 rok

Załącznik nr 2 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zagórów na 2018 rok