Uchwała Nr XXV/224/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/224/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Zagórów do udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Słupcy na uchwałę Nr V/32/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu