Uchwała Nr XXV/221/2017 z dnia 14.12.2017 r.

 

Uchwała Nr XXV/221/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu