Uchwała Nr XXIV/211/2017 z dnia 09.11.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIV/211/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu