Uchwała Nr XXIV/208/2017 z dnia 09.11.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIV/208/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsiewzięć do WPF