Uchwała Nr XXIV/205/2017 z dnia 09.11.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIV/205/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Zagórów na okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Załącznik nr 1 - Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załącznik nr 2 - tabele do taryfy