Uchwała Nr XXIII/202/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/202/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zagórów