Uchwała Nr XXIII/200/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/200/2017 r. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 209/5