Uchwała Nr XXIII/197/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/197/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów