Uchwała Nr XXIII/196/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/196/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy i miasta Zagórów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych