Uchwała Nr XXIII/198/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/198/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Anielewo, oznaczonej numerem działki 9/8