Uchwała Nr XXIII/195/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXII/195/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie ul. Sulańska 13 za 2016 rok