Uchwała Nr XXIII/191/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

Uchwała Nr XXIII/191/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF