Uchwała Nr XXII/187/2017 z dnia 04.08.2017 r.

 

Uchwała Nr XXII/187/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gmin i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

 

ZAŁĄCZNIKI:

Objaśnienia przyjętych wartości

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF