Uchwała Nr XXI/186/2017 z dnia 06.07.2017 r.

 

Uchwała Nr XXI/186/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020