Uchwała Nr XX/177/2017 z dnia 27.06.2017 r.

 

Uchwała Nr XX/177/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032

Objaśnienia przyjętych wartości

Załacznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032 

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzieć do WPF