Uchwała Nr XX/176/2017 z dnia 27.06.2017 r. - UNIEWAŻNIONA

 

Uchwała Nr XX/176/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Załącznik 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4131.1.402.2017.3 z dnia 20.07.2017 r.